Šo ir Oliver`is Greenai: Broliai tarnaujantys tiesai!

Šią savaitę į REDWest LifeRP salą, salos Gubernatoriaus paliepimu atvyko du įgaliotiniai, kuriems yra greižtai įsakyta – „…sutvarkyti tą palaidą balą Valentine miesto teisėsaugos struktūrose!“. Gyventojai jau pastebėjo padidėjusį dėmesį Valentine miesto ir jo apylinkių saugumui.

Skaityta - 196

Šią savaitę į REDWest LifeRP salą, salos Gubernatoriaus paliepimu atvyko du įgaliotiniai, kuriems yra greižtai įsakyta – „…neatidėliotinai, kiek įmanoma skubiau ir griežtai imtis visų galimų priemonių ir bet kokia kaina sutvarkyti tą palaidą balą Valentine miesto teisėsaugos struktūrose!“.

Gyventojai jau pastebėjo padidėjusį dėmesį Valentine miesto ir jo apylinkių saugumui.

Štai Emerald Rančos ūkininkų kolektyvas, „A&D Brewing Co.“ kūrėjai, ūkininkai Alfredas Gentry ir Diego Don teigia, kad jau asmeniškai patyrė, nuo šiol saloje vykdomos nuolatinės gyventojų vizitacijos svarbą.

A&D Brewing Co. kūrėjai, ūkininkai Alfredas Gentry ir Diego Don Emerald rančoje | „The RDR Times“ archyvas

Ūkininkai ir legalaus verslo kūrėjai pasakoja, kad susipažino su broliais Šo ir Oliver`iu Greenais dar pirmą jų atvykimo į REDWest LifeRP salą dieną. Liko maloniai nustebinti ir įgavo vilties, kad jau greit nebereiks ar reikės mažiau patiems patruliuoti rančos teritorijoje siekiant apginti valstijos oficialiai suteiktus resursus ir savo pagamintą produkciją.

Šo ir Oliver`is Greenai gyventojų vizitacijos metu | „The RDR Times“ archyvas

Su REDWest LifeRP salos Gubernatoriaus tiesioginiais salos sostinės Saint Denis ir apylinkių įgaliotiniais, broliais Šo ir Oliver Green`ais, „The Red Dead Redemption Times“ laikraščio įkūrėjas ir salos „RED West Time“ reporteris susitiko Valentine miesto centrinėje aikštėje.

Kadangi broliai Green yra labai užimti nuolatiniu asmens teisės į ramų gyvenimą ir Gubernatoriaus įstatymų žinomumo bei vykdymo kontrolės užtikrinimu, pokalbis su jais vyko kelionėje.

Keliaujant patikrintį Gubernatoriaus rūmų salos sostinėje Saint Denis broliai Green plačiau papasakojo apie savo vizito tikslą, gyvenimo įsitikinimus, planus ir jau atliekamus darbus.

Kelionės metu sužinojome, kad šiuo metu yra lankomi visi salos verslo ir kitos saloje galimos vykdyti veiklos objektai, tokiu būdu sisipažįstama su gyventojais bei sužinomos aktualijos.

Buvome informuoti apie atliekamus tyrimus ir planuojamas vykdyti priemones pagal saloje mįslingai dingusių teisėsaugos institucijoms pateiktų ginklų išgrobstymo faktą.

Buvome supažindinti su kitais planuojamais darbais ir atsakėme į įgaliotiniams rūpimus klausimus. Sužinojome apie nusikalstamų struktūrų vykdomas provokacines akcijas teisėsaugos organų adresu.

Žalingai mąstančios galvos smegenų veiklos sustabdymo įrenginys – Valentine miesto KARTUVĖS | „The RDR Times“ archyvas

„Gubernatoriaus tiesioginiu įgaliojimu save išlaikantys ir valstijas remiantys žemės ūkio objektai privalo būti saugūs, vykdomas verslas skaidrus ir apsaugotas nuo išpuolių, valstijos atstovų pareigose dirbančių pareigūnų biografijos švarios! Piktybiškai nesilaikant pagrindinių ir šalutinių Gubernatoriaus įsakymų esame įgalioti įvykdyti net žalingai mąstančios galvos smegenų veiklos sustabdymo procedūras.“

Įgaliotiniai Šo ir Oliver Green`ai

Kelionė neprailgo. Gubernatoriaus skirta kelioninė karieta lengvai patogiai ir nesikratydama įveikė atstumus. Suteikta informacija apie vykdomas veiklas džiugina. Raginame visus gyvenančius saloje susitikti su Gubernatoriaus įgaliotiniais, susipažinti, papasakoti savo planus išsakyti pageidavimus. Redakcija dėkoja už suteiktą pažintinę kelionę ir įsipareigoja neatlygintinai viešinti informaciją susijusią su salos teisėsaugos struktūrų darbu.

Ankstenė istorija

Augant nusikalstamumui ginklų arsenalo papildymas

Sekanti istorija

Žalingai mąstančios galvos veikla sustabdyta. Oficialiai pakartas Tony DeSamagon