Žalingai mąstančios galvos veikla sustabdyta. Oficialiai pakartas Tony DeSamagon

Gubernatoriaus įgaliotinių teigimu dėl per didelio noro staigiai praturtėti ir didelės aistros pinigams Tony DeSamagon smegenys žalingai mąstyti kaip greičiau pasiekti turtus, pradėjo jau senai, yra atliktas pilnas tyrimas, surinkti įrodymai, kaltinamasis prisipažino.

Skaityta - 287

Liepos 24 d. sekmadienį, REDWest LifeRP salos gyventojai Gubernatoriaus įgaliotinių, brolių Šo ir Oliverio Green`ų kvietimu susirinko į Valentine miesto aikštę.

Gyventojai laukia egzekucijos | „The RDR Times“ archyvas

Čia 22:00 val. buvo sustabdyda pono Tony DeSamagon žalingai mąstančių smegenų veikla.

Gubernatoriaus įgaliotinių teigimu dėl per didelio noro staigiai praturtėti ir didelės aistros pinigams Tony DeSamagon smegenys žalingai mąstyti kaip greičiau pasiekti turtus, pradėjo jau senai.

Skelbimas | Gubernatoriaus įgaliotinių archyvas

Atlikus tarnybinį patikrinimą, vidaus bei išorės tyrimą, surinkus informaciją bei įrodymus, kaltinamasis prisipažino kad:

„Gavęs prestižines reindžerio pareigas Gubernatoriaus įkurtoje valstijos SHERIFF-o tarnyboje, Tony DeSamagon`as susipažino su saloje veikiančiais žalingai mąstančių galvų sindikatais ir bendradarbiaudamas su jais siekė praturtėti įvairiais būdais – žalingai mąstančių galvų susivienijimų vadams ir nariams teikdavo oficialią informaciją taip išduodamas Gubernatorių, prisidengęs įstatymu pagal užsakymą eliminuodavo asmenis nenaudingus bendradarbiaujančioms organizacijoms (nužudė pono El Chaponio brolį Chesterį Finchą), demonstruodamas savo valdžios galias ir pranašumą nuolat nemirtinai žalodavo kitus asmenis.“ – rašoma oficialiame gubernatoriaus įgaliotinio laiške, pakištame laikraščio „The Red Dead Redemtion Times“ – „The RDR Times“ filialo saloje laikraščio „REDWest Time“ redakcijoje po durimis.

Gubernatoriaus įgaliotinis O. Green`as

Dar savaitės pradžioje „The RDR Times“ redaktorių Valentine miesto centre sustabdė iki tol nepažįstamas asmuo. Prisistatęs Tony DeSamagon vardu ir pavarde paprašė galimybės pateikti informaciją, kad vienas liūdnai pagarsėjęs salos verslininkas nori susidoroti su juo ir savo nuolat vykdomom žalingai mąstančių smegenų manipuliacijom pasitelkė Gubernatoriaus įgaliotinius.

Valentine miesto neramumų provokatoriaus, nesantaikos kurstytojo bei rasizmo šalininko vardas ir pavardė redakcijai žinomi.

P.S. Redakcijos darbuotojams jau teko patirtį nemalonią patirtį dėl Tony DeSamagon minimo verlininko žalingai mąstančių smegenų veiklos. Tą sykį specialiai provokuojamas konfliktas apsiėjo be aukų, tačiau nepavyko išvengti sužalojimų.

„Jis pastoviai sudarinėja bendradarbiavimo susitarimus su visomis saloje veikiančiomis žalingai mąstančių galvų gaujomis, o vėliau esant reikalui pranešinėja informaciją, t.y. ožina valstijos pareigūnams.“ – tuo metu redaktoriui pasakojo Tony DeSamagon.

Bill Williamson
El Chaponis laukia rezultatų | „The RDR Times“ archyvas

Tuo metu su Tony DeSamagon buvo sutarta, kad visą norimą atskleisti informaciją jis surašys ir pakiš redakcijoje po durimis arba atsiųs karvelio pagalba, o „The RDR Times“ redakcija pasistengs ją paviešinti tuo atveju jei asmeniui kas nors atsitiks.

Egzekucijos dieną redakciją pasiekė karvelis, su dideliu popieriaus lapu prisištu ant kojos.

Tai buvo Tony DeSamagon atsisveikinimo laiškas.

Sveiki,

Jeigu tai skaitote, tai tikriausiai jau būsiu negyvas. Faktai, kuriuos teigia šerifų ofisas yra teisingi, bet už jų slypi dar didesnės palsaptys.

Visiem turbūt kyla klausimai, kaip šerifai išsiaiškino, kad aš nutekinėjau informaciją, kaip šie sužinojo apie mano padarytus nusikaltimus. Tam yra manau paprastas ir aiškus atsakymas, buvau išduotas žmogaus, kuriuo tuo metu pasitikėjau.

Šiame mieste yra žmogus, kuris geriau išnaudos kitų pasitikėjimą, kad gautų sau naudos. Kalbu apie El. Chiaponį, RedNecka, kuris ir įdavė mano suteiktą informaciją šerifams. Planuose buvo šį prieš mano kartuvių dieną sugauti, bet matomai bijodamas Andrew šeimos rustybės slapstėsi, todėl nepavyko. Iš tiesų pats ryžabarzdis nėra iš pačių švenčiausių. Jis ir jo šeimos nariai – RedNeckai terorizuoja verslininkus tiek medienoje, tiek uoste, pats yra nužudęs ne vieną gyventoją, bet už tai jis atsakys savo atpildo dieną.

Tikiuosi už mano mirti bus atkeršita ir mano vardo El Chiaponis dar bijos visą savo gyvenimą, kad ir koks trumpas jis būtų. Noriu, kad žinotumėt, miriau nuo savo rankos, nes tai vienintelė ranka, kuri mane pažeidžia.

Iki susitikimo kitame gyvenime,

Tony DeSamagon
Ankstenė istorija

Šo ir Oliver`is Greenai: Broliai tarnaujantys tiesai!