/

Taikos gestas ar gudrus manevras? Aukso kasimui Meksikoje žalia šviesa

Kaip šie sprendimai paveiks salos ekonomiką, ar liausis apiplėšimų lavina, ar pavyks Meksikiečiams įrodyti, kad jie neturi nieko bendro su vykdomais apiplėšimais?

Skaityta - 179
Miguel Zapata pasideda ginklą Blackwater (Aquanegro) banko saugykloje | „The RDR Times“ archyvas

REDWest LifeRP saloje nuolat vykstant vidiniams nesutarimams ir dėl diplomatinio ginčo tarp JAV ir Meksikos, salos gyventojai nuolat skundžiasi įvairiose darbo vietose patiriamais apiplėšimais.

Darbininkai, ūkininkai, indėnai, verslininkai ir net žalingai mąstančių galvų susisvienyjimų atstovai kaip susitarę tvirtina, kad yra nuolat ir negailestingai apiplėšiami „iki triusikų“ nepaliekant nei maisto, nei vandens, nei gyvenimui užtikrinti skirtų priemonių (peilis, lasas, žemėlapis, degtukai maistui ir arbatai paruošti).

Teigiama, kad šiai problemai spręsti gyventojai suformavo JAV savanorių būrį, kuris patruliuoja rajone ir turi tikslą sugauti nuolat plėšikaujančius asmenis.

Šią misiją apsunkina išardytas pasitikėjimas vienų kitais, nes kaip teigiama pranešimuose, plėšikai nuolat keičia aprangas prisidengdami vienos ar kitos organizacijos uniformomis ar net asmenų vardais.

Vis dažniau pasigirsta tiesioginiai teiginiai, kad šiuos išpuolius vykdo Meksikiečiai. Įrodymai dar nepateikti, tačiau redakcijai ir salos teisėsaugai galimai jau yra žinomi net kai kurių plėšikaujančiųjų asmeniniai duomenys. Tyrimas vyksta, informacija renkama.

Bill Williamson laukia susitikimo laikraščio redakcijos filiale Blackwater (Aquanegro) mieste | „The RDR Times“ archyvas

Naujosios Meksikos liaudies taryba nusprendė sudėti savo ginklus į palėpes, sandėliukus ir seifus. Nuo šiol, Naujoji Meksika tampa atvira kiekvienam aukso ištroškusiam atvykėliui.

Miguel Zapata – Meksikos liaudies patikėtinis

Rugpjūčio 5 dieną, norėdami sužinoti Meksikos liaudies atstovų įvykių versiją, apsilankėme Blackwater (Aquanegro) mieste, kur yra įkurta laikina Meksikos liaudies diplomatinė atstovybė.

Andrés Manuel López asmeninio archyvo nuotr.

„The RDR Times“ filialo Valentine „RED West Time“ laikraščio redaktorius susitiko su Meksikos liaudies patikėtiniu Miguel Zapata.

Miguel Zapata pasideda ginklą Blackwater (Aquanegro) banko saugykloje | „The RDR Times“ archyvas

Meksikos liaudies patikėtinis Miguel Zapata susitikimo metu papasakojo, kad Meksikiečiai, nuolat girdėdami didžiosios dalies amerikiečių ir salos Gubernatoriaus pareiškimus, kurie teigia jog Meksikiečiai yra bandita ir plėšikai, Meksikos liaudis yra labai įžeista.

Franklino Kamalo asmeninio archyvo nuotr.

Todėl norėdami atlikti vidaus tyrimą ir įrodyti aplinkai, kad nėra susiję su įvardintais įvykiais Naujosios Meksikos taryba nusprendė sudėti savo ginklus į palėpes, sandėliukus ir seifus.

Miguel Zapata taip pat informavo, kad nuo šiol, Naujoji Meksika tampa atvira kiekvienam aukso ištroškusiam atvykėliui.

Išplatintas viešas Meksikos liaudies atstovų pranešimas

Kiekvienas atvykusiam sudaromos galimybės kasti sierą, auksą, o taip pat parduoti paraką, aukso lydinius ir kitus vertingus dalykus.

Meksikos liaudies atstovai nori, kad kiekvienas patiritų Naujosios Meksikos grožį, nes Naujoji Meksika yra naujasis rojus… 

Kaip šie sprendimai paveiks salos ekonomiką, ar liausis apiplėšimų lavina, ar pavyks Meksikiečiams įrodyti, kad jie neturi nieko bendro su vykdomais apiplėšimais, ar prasidės „Aukso Karštinė?

Apie tai kituose „The RDR Times“ laikraščio numeriuose. Amenis turinčios bet kokios informacijos prašome susisiekti su laikraščio įkuėju, redaktoriumi ir salos reporteriu Bill Williamson.

Vietos: Emerald ranča, Valentine miesto bankas, Blackwater (Aquanegro) miesto fotografijos salonas, Saint Denis miesto fotografijos salonas prie miesto kapinių.

Ankstenė istorija

REDWest LifeRP saloje, Emerald rančoje reikalingi pagalbininkai

Sekanti istorija

Miestas šarvuotis – Armadillo. „Tai ne Manhatanas, bet mums tai tinka.“