Sherifo informacija

Žalingai mąstančios galvos veikla sustabdyta. Oficialiai pakartas Tony DeSamagon

Liepos 24 d. sekmadienį, REDWest LifeRP salos gyventojai Gubernatoriaus įgaliotinių, brolių Šo ir Oliverio Green`ų kvietimu susirinko į Valentine miesto aikštę. Čia 22:00 val. buvo sustabdyda pono Tony DeSamagon žalingai mąstančių smegenų…

Plačiau

Šo ir Oliver`is Greenai: Broliai tarnaujantys tiesai!

Šią savaitę į REDWest LifeRP salą, salos Gubernatoriaus paliepimu atvyko du įgaliotiniai, kuriems yra greižtai įsakyta – „…neatidėliotinai, kiek įmanoma skubiau ir griežtai imtis visų galimų priemonių ir bet kokia kaina sutvarkyti…

Plačiau

Augant nusikalstamumui ginklų arsenalo papildymas

Pastebėjus neįprastą kovinę transporto priemonę REDWest LifeRP salos, Valentine mieso šerifo departamento pastato prieigose, pasiteiravome pareigūnų kokiu tikslu šis sunkusis kovinis transportas atvyko į miestą. Sužinojome, kad ši karieta ne atvyko, o…

Plačiau

Salos Maršalas praneša, sostinėje Saint Denis lankytis pavojinga

1899-07-06 „The Red Dead Redemtion Times“ (The RDR Times) laikraščio redakcija gavo oficialų pranešimą – „REDWest LifeRP salos sostinėje „SAINT DENIS“ siautėja neaiškios kilmės užkratas.“ Specialiajam salos laikraščio „THE RED WEST TIME“…

Plačiau

Nepaklusus pareigūnų įsakymui STOTI – šūviai! Kodėl?

Padidėjus nusikaltimų kiekiui REDWest LifeRP saloje, Valentine mieste ir jo apylinkėse, miesto maršalas Ben Thomson pasirašė potvarkį ir išleido dekretą. Dekrete rašoma, kad nuo 1899-07-05 iki 1899-07-16 pareigūnai griežčiau tikrins Valentine miesto…

Plačiau

KARVELIO NAUJIENOS: Valentine mieste siautėja padegėjas/ai

REDWest LifeRP sala, Valentine – šiurkštus, siautulingas, sunkiai dirbantis miestas, kurio aukcionuose gyvuliai tiekiami Heartlands žemės savininkams, o poilsis ir atgaiva ištroškusiems kaubojams suteikiamos ir kitos paslaugos. Jis dar pramintas „Mudtown“, nes…

Plačiau